Overdracht deel-inventaris Eilandgebied Curaçao

12 Nov 2018

De studenten van de Archiefschool Curaçao hebben op 8 november j.l. hun stage-opdracht beeindigd. De stage opdracht was, onder begeleiding van Gert Hemstede, de archieven van het Eilandgebied Curaçao, blok 1990-1999 te selecteren en inventariseren. De stage-opdracht vond plaats in "Big One", de semi-statische archiefopslag op Curaçao.

Op 8 november werd een deel van het werk - symbolisch - overgedragen naar het Nationaal Archief. De minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, drs. Ing. A. Konket, was hierbij aanwezig.

Door het werk van de studenten kan het publiek binnenkort onderzoek doen in de periode tot en met 1999, van het Eilandgebeid Curaçao. Al eerder werd het archiefdeel van het Gouvernement, periode 1938- 1951 overgedragen naar het Nationaal Archief. Deze inventaris is bijna gereed voor onderzoekers.

Van het Eilandgebied werd ook al eerder het blok 1951-1990 overgedragen naar het Nationaal Archief. Al deze overdrachten zijn onderdeel van het "Selectieproject Bestuursachieven" en het Project "Archiefschool" waarbij nieuwe selecteurs worden opgeleid.