27-29 november studiedagen 50 jaar Nationaal Archief

20 Nov 2019

Expositie Verbeeld Verleden op het Nationaal Archief loopt nog tot eind februari 2020

Ter ere van het 50 jarig bestaan van het Nationaal Archief Curaçao is een prachtige tentoonstelling opengesteld voor het publiek onder de naam Verbeeld Verleden.

Het archief heeft hiervoor 8 figuratief werkende kunstenaars gevraagd een gebeurtenis uit de Curaçaose geschiedenis te verbeelden. Daarnaast zullen studenten van het Instituto Buena Bista (vooropleiding voor de kunstacademie) werken maken met dezelfde historische onderwerpen als thema. Omdat de kunstwerken van de studenten minder figuratief, of zelfs abstract zijn, contrasteert hun werk sterk met dat van de figuratieve kunstenaars. Door de werken in samenhang te exposeren zal er een interessante en spannende wisselwerking ontstaan.

De tentoonstelling is voor zowel geïnteresseerden in de lokale geschiedenis, als kunstliefhebbers zeer de moeite waard.

De opening van de tentoonstelling Verbeeld Verleden heeft begin november plaats gevonden.

Archiefconferentie 27-29 november 2019

Op woensdagavond 27 november en donderdagmiddag 28 november werd de conferentie 'Redefine and Redesign - the role of Information and Archiving in Curacao" georganiseerd ter ere van het 50 jarig jubileum van het Nationaal Archief en de afsluiting van het door het ministerie van BPD opgezette archiefopleiding "Bachelor in Archive and Recordsmanagement", met voordrachten, discussies, presentaties en netwerken. Er is een interessant en waardevol programma samengesteld met met lokale en internationale specialisten op het gebied van information management en - governance; o.a:
-Avril Belfon, directeur Nationaal Archief Trinidad & Tobago, president Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA);
-drs. Sean de Boer, directeur Centraal Bureau voor de Statistiek Curacao;
-Prof. Dr. G. Cijntje, Intercontinental University of the Caribbean;
-drs. Marens Engelhard, directeur Nationaal Archief Nederland;
-Dr. Stanley Griffin, PhD. Lecturer in Archival Studies, Graduate Programme in Archives and Records Management in the Department of Library and Information Studies, University of the West Indies, Mona Campus, Jamaica;
-drs. Luz Celeste Johannes, directeur Human Resources & Organization, Curacao
-drs. Maartje van de Kamp, adviseur Openbaarheid, Nationaal Archief Nederland;
-drs. Ing. A. Konket, Minister  van Bestuur, Planning en Dienstverlening;
-drs. Maximiliaan Scriwanek, directeur Nationaal Archief Curacao, vice voorzitter CARBICA;
-drs. Rita Tjien Fooh, MA, directeur Nationaal Archief Suriname;
-Prof. P. Wagner, hoogleraar Global Economy & Governance aan de ICUC.

De studiedagen waren voor iedereen opengesteld en werden georganiseerd in de kapel van de Intercontinental University of the Caribbean (ICUC) aan het Molenplein te Otrobanda. ICUC heeft namens de minister van BPD het curriculum van de Bachelors opleiding Archive en Recordsmanagement verzorgd.

 

Lezingencyclus en cursussen 50 jaar Archief

 

Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het Nationaal Archief, zullen er een aantal activiteiten worden georganiseerd gedurende het jaar 2019; o.m. een lezingencyclus, een reeks cursussen, tentoonstellingen, een nieuwe webportal en een jubileum publicatie.

De lezingen beginnen om 19:30 uur in de expo zaal van het Nationaal Archief. Aanmelden kan

op telefoon nr. 4614866 bij Angeline Gonzalez of via mail: [email protected]

 

26 februari 2019 lezing Julie Hengeveld , kunsthistorica.

Haar lezing – met powerpoint - gaat over de tentoonstellingsgeschiedenis op Curaçao. Deze lezing is in het Nederlands.

 

20 maart 2019 Lezing Dr. Rose Mary Allen, cultureel Antropologe.

Lezing gaat over Carnival as popular political culture in Curaçao: A changing play of searching for identity, 1969-2010 en is in Papiamentu. Aankondiging volgt.

 

10 april 2019 Lezing Richenel Ansano. Cultureel Antropoloog.

Lezing gaat over Afrikaanse sporen in de archieven... Taal: Papiamentu.

Dit beloofd een hele interessante lezing te worden. Archieven worden aangelegd door de autoriteiten. Richenel Ansano weet als geen ander uit de archieven de Afrikaanse oorsprongen te destilleren: waar een Procureur Generaal een "straatgevecht in Punda" als "ordeverstoring" behandeld en zo ook in de archieven terecht komt, ziet Ansano de ware betekenis van een "stokgevecht" teruggaand tot een Afrikaanse stammenstrijd...... en veel meer in deze lezing...

 

5 juni 2019: lezing Rosa de Jong, historica KITLV... Taal: Nederlands

Rosa de Jong studeerde Wijsbegeerte en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en rondde de onderzoeksmaster Geschiedenis af met een scriptie over joodse vluchtelingen in Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werkt bij het KITLV als onderzoeker voor het project Het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtten ongeveer driehonderd mensen vanuit Nederland naar het Caraïbisch gebied. Zij kwamen hoofdzakelijk terecht in Jamaica, Suriname en Curaçao. Enerzijds zal ik in deze lezing mijn aanstaande onderzoek naar deze drie groepen toelichten en anderzijds vertellen over één gezin dat de oorlog doorbracht op Curaçao.

17 september 2019: lezing Ronald Donk, historicus. Taal: Nederlands

Ronald Donk is een bekende historicus voor het Nationaal Archief, hij heeft diverse onderzoeken gepubliceerd over de onderwerpen "Slavernij" en "Onderwijs" in het kwartaalblad van de "Vrienden van het Archief". Recent is een boek van zijn hand uitgekomen: "Beschaving, Bekering en Bevoogding - honderd jaar onderwijs op Curaçao, Aruba en Bonaire 1816-1916"

Een diepgaand onderzoek naar fundamentele vragen over het onderwijs op de Benedenwindse Eilanden in de periode 1816-1916. Waarom was de overheid tot 1857 tegen elke vorm van schoolonderwijs aan slavenkinderen? Hoe brachten kerk en overheid de West-Europese beschaving over op de verschillende bevolkingsgroepen? Welke argumenten gebruikte de overheid om het Nederlands als verplichte instructietaal voor te schrijven, terwijl het Spaans in het economische verkeer wel zo handig was? Welke betekenis had dit Nederlandse onderwijs voor de ontwikkeling van jongens en meisjes uit de verschillende sociale klassen? Antwoorden op deze vragen haalde Donk vooral uit primaire bronnen en zullen het onderwerp van deze lezing worden.

okt-dec. 2019: Diverse lezingen zullen nog worden aangekondigd.

CURSUSSEN

 

Cursus historisch onderzoek doen

door Margo Groenewoud

zaterdag 15 en zaterdag 22 juni 2019, Nationaal Archief Curaçao, 9.00-12.00 uur

 

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de geschiedenis van Curaçao en zelf met een concrete vraag aan de slag willen in het archief, maar niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken.

In de eerste les gaan we kijken naar verschillende soorten historisch onderzoek, en hoe je in de praktijk je eigen onderzoeksvraag kunt oppakken. In de tweede les gaan we verder met het praktische gedeelte, en leer je hoe je effectief kunt zoeken naar bronnen, zowel online als in het archief. Tot slot gaan we in op de manieren om je verhaal te vertellen en om te delen wat je hebt gevonden. We kijken daarbij niet alleen naar de traditionele publicatievormen, maar ook naar online tools die je in staat stellen om bijvoorbeeld zelf een digitale tijdlijn of een ‘storymap’ te maken.

De cursus wordt gegeven door Dr. Margo Groenewoud. Zij is sociaal historicus gespecialiseerd in de Caribische geschiedenis van de twintigste eeuw en heeft veel ervaring op het gebied van digitalisering binnen haar vakgebied. In het dagelijks leven is zij docent en onderzoeker aan de University of Curaçao.

Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. De voertaal is Nederlands, maar er is ruimte voor interactie in Papiamentu en Engels. Houd er rekening mee dat de cursus stipt om 9.00 uur begint.

 

Kosten: Fl. 50,- pp

Adres: Scharlooweg 77

Aanmelden: telefoon 4614866: bij mevr. Modianne Cathalina

                    via mail: [email protected]

Betaling: cash vòòr 15 juni te Scharlooweg 77 bij mevr. Modianne Cathalina

 

Van  8 april – 20 mei werd een college reeks georganiseerd op het Nationaal Archief.

 

Cursus / Seminar reeks

1. Spanish Curacao 1499-1634 (Maandag cursus)

2. Dutch Curacao and the Spanish Main 1634-1793 (Vrijdag cursus)

3. Jewish Curacao: the Caribbean Jerusalem (Donderdag cursus)

Door: Dr. Christian Cwik (University of the West Indies, Trinidad & Tobago)

In het najaar volgt een nieuwe reeks colleges, met als onderwerp o.a. "Black Power" en "Venezuela". Hierover volgen nadere mededelingen.

Voor een lessenserie gelden de volgende prijzen:

-leden van de Stichting Vrienden van het Nationaal Archief en studenten van de Archiefschool: NAf 100 gulden per persoon voor 1 cursusreeks; NAf 175 voor 2 cursus reeksen en NAf 250 voor 3 cursus reeksen

-Voor niet leden: NAf 125 per cursus, NAf 225 voor 2 cursus reeksen en NAf 300 voor de 3 cursus reeksen.

-Er moeten minimaal 6 personen inschrijven om de cursus te laten doorgaan. U kunt zich aanmelden bij:

 

Registratie: [email protected]

of Tel: 4614866

 

 

Uit de lezingencyclus: