Memory of the World

30 Oct 2017

Het Nationaal Archief Curaçao heeft samen met het Nationaal Archief Suriname, NAAM en het archief op St. Maarten de "Documental Heritage of Enslaved People in the Dutch Caribbean" voorgedragen voor registratie in het Memory of the World register van MOW Latin American and Caribbean Countries (MOWLAC). Van het Nationaal Archief Curacao zijn dat de slavenregisters, het archief Districtmeesters en de collectie Juliana Brenneker. 

Het voorstel tot nominatie werd op 26 oktober geaccepteerd door het bestuur van UNESCO's MOWLAC met de aantekening om deze ook voor het Internationale MOW register voor te dragen.  Het MOW bestuur heeft op Curacao vergaderd in het Renaissance Hotel, nadat de oorspronkelijke locatie op St. Maarten geen doorgang kon vinden door de orkaan-schade daar. In 2009 werd al eerder een collectiestuk van het Nationaal Archief Curacao als Werelderfgoed erkend; dat was het eerste gedrukte exemplaar van de Katechismus in het Papiamentu. We zijn zeer trots dat we nu meer collectie stukken als “Memory of the World” in het officiële Unesco register erkend hebben gekregen.

De collectie Juliana Brenneker was tot voor kort, vanwege de slechte materiele staat, niet beschikbaar voor publieke inzage. Sinds kort is deze collectie helemaal gerestaureerd, gedigitaliseerd en zal in november 2017 via deze website digitaal toegankelijk zijn. (Onder inventarissen, Archief Districtmeesters).