Educatie

Waarom bewaren we eigenlijk onze geschiedenis?

  1. Er zijn nog een heleboel dingen van vroeger waar je nu nog mee te maken hebt. Dingen die je nu nog gebruikt of tegenkomt.

Gewoonten en gebruiken (bijvoorbeeld oude feesten)

Dingen die vroeger gebruikt werden (bijvoorbeeld oude werktuigen / muziekinstrumenten)

1. Vraag eens aan je ouders of grootouders wat er sinds hun jeugd erg veranderd is. Schrijf dat op:

2. Is er een “monument” (bijvoorbeeld een standbeeld) in de buurt van je school of waar je woont? Zo ja, waar staat dat dan (naam van de straat, plein, park etc.)

3. Is er een bijzondere reden waarom het juist dáár staat? Zo ja, noem die reden

4. Meestal staat er bij of op een monument wel een tekst. Schrijf die tekst hier op (of een deel ervan)

(Werkboek Kijk op de Tijd)

5. Herinneringen van oude mensen aan een gebeurtenis verschillen vaak van elkaar. Wat is er echt gebeurd? / hoe heeft het kunnen gebeuren en hoe heeft het zich ontwikkeld? Als iemand de gebeurtenis heeft opgeschreven of een dagboek heeft bijgehouden helpt het zijn/haar geheugen. Dat is de functie van archieven: een ondersteuning van ons geheugen.

6. Archieven worden gevormd bij de uitoefening van een proces. We noemen het “procesgebonden” informatie. Het is dus wat anders dan de informatie uit een boek of uit een bibliotheek. Dat is “bewerkte” informatie, informatie waar een interpretatie of gedachte in is verwerkt, van een auteur. De informatie uit een archief is anders: het is de primaire bron, zonder interpretatie. We bewaren het om een gebeurtenis uit het verleden weer naar je toe te halen, precies met de bronnen uit die tijd, zonder “bewerking” of interpretatie van iemand anders.

7. We hebben hier wat onderwerpen voor je geselecteerd over de Curaçaose geschiedenis. Bekijk ook onze exposities op deze site. We hopen dat je nieuwgierig wordt om zelf onderzoek te doen, in de primaire bronnen, uit die tijd zelf. Kom maar langs bij ons, raadpleging is gratis en je wordt altijd geholpen met je vragen……..