Kinderkoor Kanariepietjes

Kinderkoor Kanariepietjes stond eerst onder leiding van de onderwijzeres Nilda Maria Jesurun Pinto. In tegenstelling tot de eerder genoemde koren, zongen zij Papiamentstalige liederen. Vanaf 1943 verzorgde Jesurun Pinto, samen met haar vriendin Clara (Poppy) Halman-Palm,  het Papiamentstalige  kinderuurtje met liederen en verhalen bij de radiozender Curom (Curaçaose Radio Omroep, tegenwoordig Z-86). De Kanariepietjes zongen ook tijdens deze uitzendingen. Na het vertrek van Jesurun Pinto naar Nederland op 13 november 1946, kwam dit koor onder leiding te staan van M. Hart [28]

Deze Papiamentse kinderliederen hadden zeer de belangstelling van de bekende neerlandicus Herman de Man, die deze via de lokale radiozender Curom liet horen [29].  Hij zegt het volgende: “Ik heb voorts kinderen hooren zingen in de Landstaal. Zij zongen oude volkswijsjes, meestal kinderliedjes, die juist op de grens stonden uit het volksgeheugen te verdwijnen. Precies op tijd werden ze door den enthousiasten Curaçaoschen musicus Dodo Palm tot een drietal potpourri’s saamgeregen en door den Curom uitgezonden. (…) Curaçao mag Mej. Nilda Jesurun Pinto, die deze liedjes en fragmenten bijeengaarde (…) recht dankbaar zijn; cultuurgoed mag niet verloren gaan. (…) Nog andere ervaringen deed ik in dat eerste jaar op. Het rhythme van vele kinderliedjes uit die drie potpourri’s is   zeker voor ons Europeesch oor   niet alleen prachtig, maar uitermate moeilijk. Toch werden ze door de jongste meisjes van de radiokinderkoren in een volkomen maatzekerheid en gelijkheid gezongen.” [30]

[28] Amigoe di Curacao: weekblad voor de Curaçaose eilanden,13-11-1946 en  Amigoe di Curacao: weekblad voor de Curacaosche eilanden, 24-02-1958.

[29] Amigoe di Curacao: weekblad voor de Curacaosche eilanden 26-07-1947.

[30] https://klasse-oplossingen.nl/2018/11/nieuws/herman-de-man-pleitbezorger-eilandelijke-volkskunst/#.YP318uhKjIU