Hier zijn wij, wie ben jij?

De zesdelige serie televisieprogramma’s Hier zijn wij, wie ben jij? dat in 1980 verscheen, was een initiatief van de Schooladviesdienst (SAD). Opzet hiervan was de kinderen van het basisonderwijs een recreatief-educatief programma aan te bieden binnen de huiselijke kring. De programma’s waren opgebouwd uit zes steeds terugkerende rubrieken, waarin de kinderen zowel het Papiaments als het Nederlands gebruikten. Het accent lag echter op het Nederlands. Men wilde deze taal op een plezierige manier stimuleren bij het Antilliaanse kind, omdat het de instructietaal was in het basisonderwijs. De muziek, welke per programma verschilde, werd uitgevoerd door het Salsbach Jazz-trio, terwijl Angel Salsbach en Etzel Provence de muziek ontwierpen. Producent was de SAD .Corrie van Heijningen  verzorgde de samenstelling, productie en regie van de programma’s, terwijl de technische uitvoering in handen was van TeleCuraçao. Technical directors waren Richard Corsen en Erwin Nicasia. Verschillende camera-lieden zoals Papa Zimmerman, maar verder ook editor Rudy Haakmat en Edwin Minguel en vele anderen hebben hun medewerking verleend; de geluidsopname was in handen van Studio Yvanca.