TeleFiesta

TeleFiesta was een kinderprogramma dat jarenlang op zaterdag door TeleCuraçao werd uitgezonden.  Het programma is begonnen op initiatief van Charles Corsen, de toenmalige directeur van de ATM (de moedermaatschappij van TeleCuraçao), die Irma van der Biest, beter bekend als tante Irma, benaderde met het voorstel voor een life-optreden van kinderen.  Irma van der Biest verwierf in de loop der jaren grote bekendheid als producente en presentatrice van het kinderprogramma. Zij overleed in 2019.

Interview met Irma van der Biest

55 jaar TeleFiesta

Bij overlijden

Een bekende artiest die haar eerste  televisieoptreden deed op TeleFiesta met Tante Irma van TeleCuracao is de zangeres Kizzy McHugh, die een succesvolle carrière opbouwde in Amerika, Nederland en Mexico.