Canon Curacao

04 Feb 2022

De Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao (UoC) heeft het initiatief genomen om een “Canon van de Geschiedenis van Curaçao” op te stellen. Het Nationaal Archief Curaçao, vertegenwoordigers uit het middelbaar onderwijs en andere deskundigen hebben zich bij dit initiatief aangesloten. Tezamen hebben zij een “canoncommissie” opgericht, waar inmiddels ook de Fundashon Material pa Skol (FMS) deel van uitmaakt. Het Prins Bernhard Cultuur Fonds Caribisch gebied heeft het project ondersteund.

Waarom een “Canon”?

Staf en docenten van de Algemene Faculteit  (AF) van de UoC constateren dat studenten vaak onvoldoende kennis hebben van de geschiedenis van Curaçao. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat burgers een goed beeld moeten hebben van de geschiedenis van hun land, zodat zij op verantwoorde manier kunnen deelnemen aan het politieke en sociale leven, heeft de AF besloten om hieraan een bijdrage te leveren door een lijst op te stellen met onderwerpen uit de geschiedenis van Curaçao waar alle burgers kennis van zouden moeten hebben. Deze onderwerpen zouden met alle leerlingen, zowel in het primair als het secundair onderwijs, besproken kunnen worden. Deze gezamenlijke kennis van alle burgers van Curaçao zou de basis moeten vormen van versterkt burgerschap.

De AF heeft de “canoncommissie” verzocht om deze lijst samen te stellen. De commissie heeft haar taak inmiddels volbracht en heeft een lijst met 50 onderwerpen opgesteld.

Wat is een “Canon”?

Een lijst met 50 “vensters”, die gezamenlijk een goede doorkijk bieden op de geschiedenis van Curaçao. Dit zijn slechts “etalages” waarin 50 onderwerpen in het kort (ca. 400 woorden) ‘geëtaleerd’ worden. De bedoeling van deze lijst is uitsluitend om structuur aan te brengen in het lesprogramma. De canon wordt niet gekenmerkt door politieke of ideologische motieven en geeft ook geen inhoudelijke richtlijnen. De leden van de commissie hebben tijdens hun werkzaamheden steeds voor ogen gehad dat de canon uitsluitend tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het onderwijs. Het kan zowel voor het voortgezet onderwijs worden gebruikt als ook voor studenten van de universiteit.

 

Samenstelling van de commissie (in alfabetische volgorde)

Dr. R. M. Allen, antropoloog, part-time docent AF

Drs. E. Baetens, voormalig docent aardrijkskunde en medewerker van de FMS

Drs. W. Kamps, voormalig stafmedewerker van de Algemene Faculteit

Drs. M. Scriwanek, directeur van het Nationaal Archief

Drs. R. Sille, voormalig docent geschiedenis en rector van het KAP

Drs H. Vlinkervleugel, voorzitter van de vereniging van geschiedenisdocenten op Curaçao

Drs. I. Witteveen, ex-directeur van het NAAM, voormalig medewerkster FMS

 

Het Canon project wordt ondersteund door:

De University of Curaçao

Het Nationaal Archief Curaçao

De Fundashon Material pa Skol

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied

Foto's