Koningin Julianabrug

De discussies voor een vaste oeververbinding stammen al van de jaren dertig. Het toegenomen scheepvaartverkeer, door de komst van de olieraffinaderij, alsmede het toegenomen autoverkeer zorgde voor lange files en wachttijden op de Handelskade. Als de Emmabrug open stond voor de scheepvaart, kon het wachten in de auto voor een “foute” brug, zoals het in de volksmond werd genoemd, oplopen tot wel 45 minuten. Diverse plannen voor een vaste brug over de Annabaai of zelfs een tunnel onder de Annabaai, nabij het Water – en Riffort, werden opgesteld. In de gallery hieronder ziet u enkele ontwerpen die tussen 1946 en 1961 werden gemaakt. Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerp van een hoge stalen brug uit 1961. In 1962 werd begonnen met het grondwerk. In 1964 werden de 50 stalen secties in Nederland gebouwd. Deze werden per schip naar Curaçao vervoerd. Nadat de bruglandhoofden in 1966 waren afgebouwd, begon het werk om de 25 secties aan de Punda-zijde te monteren. Bij het aanbrengen van sectie 23, brak op 6 november 1967 de verankerde ophanging van deze brughelft en kwam 1600 ton staal met donderend geraas naar beneden vallen, gedeeltelijk in de Annabaai. De brug was ingestort. 15 bruggenbouwers waren bij deze ramp omgekomen.

Nadat een onderzoekscommisie had gerapporteerd over de oorzaak van de ramp werd in 1969 aangevangen met de hernieuwde montage. Nu begon men aan de Otrobanda-zijde te bouwen. In 1972 was de brug afgebouwd. Het stelsel van aanvoerwegen werd daarna afgerond. De brug werd op 2 maart 1974 opengesteld voor autoverkeer. De officiële opening vond plaats op Koninginnedag, 30 april 1974.

Meer informatie:
Nationaal Archief Curaçao. Fotocollecties: DOW, Fischer, Ter Hart, Scriwanek.

 

Queen Juliana bridge

Discussions for a fixed connection between Punda and Otrobanda started in the thirties. As a result of the booming oil refinery, increased shipping and increased traffic caused serious traffic jams on “de Handelskade”. Waiting time in the traffic jam could run up to 45 minutes. Various plans for a permanent bridge over the Anna Bay or even a tunnel under the Anna Bay, were made up between 1946-1961. The picture gallery shows some designs that were made. The 1961-design was finally approved. The groundbreaking began in 1962. In 1964, the 50 steel sections were built in the Netherlands and were shipped to Curaçao. After construction of the concrete abutments, the mounting of the steel sections began in 1966. Construction started with the 25 sections on the Punda side. When applying section 23, the construction collapsed on November 6, 1967. 1600 tons of steel came thundering down, partially in the Anna Bay. The bridge had collapsed. 15 bridge builders had perished in this disaster.

After an inquiry into the causes of collapse, the rebuilding started in 1969 and finished in 1972. Roads and additional works were completed two years later. The bridge was opened to traffic on March 2, 1974. The official opening took place on Queen's Day, April 30, 1974.

More info at:
National Archives Curaçao. Photos: collection DOW, Fischer, Ter Hart, Scriwanek.