Samenwerking

Lokale en internationale samenwerking en “Mutual Heritage Projecten”

De bronnen van de geschiedenis van Curaçao liggen niet alleen opgeslagen op Curaçao. Vanaf de jaren 80 heeft het Nationaal Archief al projecten geëntameerd om de relevante bronnen gereproduceerd te krijgen zodat ze ook voor de lokale bezoekers in Willemstad te raadplegen zijn. Hiervoor zijn regionale en internationale netwerken en samenwerking noodzakelijk. Het stimuleert standaardisering, uitwisseling en best practices.

Dankzij de microverfilmingsprojecten uit de jaren 80 van het Oud Archief Curaçao, opgeslagen in Den Haag, is het nu mogelijk om dit archief in de reader room van het Nationaal Archief op Curaçao te raadplegen.

Recentelijk zijn de “New Amsterdam Papers” gedigitaliseerd (stukken opgeslagen in Albany, NY) en zijn de op Curaçao gerelateerde registers uit het WIC Archief (West Indische Compagnie) gedigitaliseerd. Het Nationaal Archief is lid van het regionale samenwerkingsverband van Nationale Archivarissen uit de Caribische regio (CARBICA) en is ook lid van de International Council on Archives (ICA).

Er is een volkenrechtelijke verplichting om informatie uit te wisselen tussen de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. (Verdrag van Wenen 1983).

Het Nationaal Archief is gecommitteerd lid in het MIGAN project. MIGAN: Memory of the Islands: Gateway to Archival Networking, is een ambitieus plan om de inventarissen van alle gecommitteerde leden uit de Caribische regio uit te kunnen wisselen. Dat gebeurt via een hoogwaardige webportal. Het project maakt vergelijkend historisch onderzoek mogelijk en geeft een meerwaarde aan ieders “eigen” collectie. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie. Onderdeel van dit project is training van personeel om de standaardisatie in te kunnen voeren. Hiervoor werden in augustus 2011 op Curaçao AtoM workshops gehouden. Het AtoM / MIGAN project is een van de grote meerjarenprojecten van het Nationaal Archief, dat geïntegreerd kan worden in andere projecten en waar veel voordeel (toegankelijkheid, automatisering, aansluiting op bezoekers- en depotregistratie) te halen valt.

Op lokaal niveau werkt het Nationaal Archief samen met de Stichting Vrienden van het Archief. De stichting Vrienden geeft elk kwartaal een blad “De Archiefvriend” uit, met daarin een verzameling historische artikelen, meestal vanuit bronnen van het archief opgeschreven.  Website van de Vrienden: www.archiefvriend.com