Onderwerpen

Het Nationaal Archief heeft een aantal onderwerpen geselecteerd die overeenkomen met de levenscyclus van de documenten.

  • Informatiebeheer en toezicht. Archief wordt allereerst opgemaakt en bewaard ter ondersteuning van de taken van een organisatie. In deze fase voert het Nationaal Archief toezicht uit op het beheer van deze informatie.
  • Waardering en Selectie. Een onderdeel van het goed beheer is dat de archieven na 20 jaar dienen worden gewaardeerd en geselecteerd.
  • Overbrenging en Openbaarheid. Na selectie worden de 20 jaar oude documenten overgedragen naar het Nationaal Archief. Hiermee worden ze openbaar.

Naast deze levenscyclus zijn een aantal extra onderwerpen opgenomen.