Educatie

Het Nationaal Archief stelt de aan haar in beheer overgedragen archieven ter beschikking van het publiek. Dat gebeurt in de studiezalen meestal ten behoeve van onderzoekers of diegene die de informatie echt nodig hebben voor een rechtshandeling.

We hebben ook tot taak om de informatie actief te promoten. We trachten de raadpleging indirect te stimuleren. Dat wordt gedaan door middel van tentoonstellingen, lezingen, open dagen, rondleidingen en publicaties. Het Nationaal Archief verzorgt ook lesbrieven voor het onderwijs.

Foto's