Projecten

Selectieproject

Januari  2017 is een groot selectieproject van start gegaan. Een team van vijf ervaren selecteurs zal in 2 jaar tijd de bestuursarchieven over de jaren 1939-2010, nu nog opgeslagen in “Big One”aan de Gosieweg / Bonamweg, selecteren. De bedoeling is dat het volume van 2 strekkende kilometer aan bestuursarchieven tot zo’n 10-15% zal afnemen en de historisch waardevolle documenten daarna geïnventariseerd worden overgedragen naar het Nationaal Archief. Deze documenten komen dan beschikbaar voor u, als bezoeker. Dit betekent een enorme vooruitgang voor onze dienstverlening. Van 1969 tot heden kon het Nationaal Archief alleen de overheidsarchieven tot 1939 aan u ter inzage geven. Over een paar jaar kunt u de overheidsarchieven tot 2010 raadplegen. Een stukje koloniale tijd, de oorlogsperiode, de gehele periode van het autonome land Nederlandse Antillen komt beschikbaar voor historisch onderzoek. Dit selectieproject dient ook als stageplaats voor studenten van de Archiefschool.


Archiefschool

De Archiefschool is bedoeld om een nieuw kader van gekwalificeerde beheerders op te leiden op Curaçao. Dit is niet alleen noodzakelijk voor het Nationaal Archief, maar ook voor alle ministeries. Het Nationaal Archief had tot voor kort een gekwalificeerd kader die in het verleden aan de Archiefschool in Den Haag de wettelijk vereiste opleiding hadden gevolgd. Van de 6 beheerders die op die manier naar Nederland zijn gestuurd, zijn er nu 5 met pensioen. De ministeries hebben een achterstand van meer dan 40 strekkende kolometer aan te selecteren en over te dragen archieven. Ervaren selecteurs binnen de ministeries is een groot gemis. De nieuwe opleiding zal tevens selectie specialisten opleiden, alsmede information officers die op beleidsniveau kunnen gaan functioneren binnen het apparaat.


MIGAN / AtoM

MIGAN staat voor “Memory of the Islands: Gateway to Archival Networking”. Het is een samenwerkingsproject dat via CARBICA, de “Caribbean Branch of the International Council on Archives” verloopt. Een aantal leden van CARBICA hebben afgesproken een selectie van hun collecties uit te wisselen en via een webportal toegankelijk te maken. Het betreft collecties met een gemeenschappelijk Caribisch belang. Het gaat hierbij om Slavenregisters, registraties van migratie en bijvoorbeeld genealogische gegevens. Door de uitwisseling van deze gegevens van de verschillende Caribische leden wordt vergelijkend historisch onderzoek mogelijk. De samenwerking is aangegaan tussen Curaçao, Martinique, Suriname, Trinidad and Tobago en Guadeloupe. De samenwerking houdt tevens in dat er een trainingsprogramma voor deze leden is opgezet om de gegevens te standaardiseren.

Om de gegevens te kunnen uitwisselen moeten ze worden omgezet in een internationale standaard voor archiefbeschrijvingen, genaamd AtoM (“Acces to Memory”). De bedoeling van het Nationaal Archief is om niet alleen de geselecteerde collecties om te zetten in deze standaard, maar alle inventarissen op die manier te beschrijven. Het wordt dan in de toekomst mogelijk om via Internet te bladeren in de inventarissen van het Nationaal Archief.


Beeldbank

Sinds 2016 heeft het Nationaal Archief een digitale beeldbank. De bedoeling is dat alle foto’s digitaal beschikbaar komen in deze beeldbank. Daarvoor moeten ze worden beschreven. Wij kunnen heel goed uw hulp als vrijwilliger gebruiken. Omdat op veel foto’s oude gebouwen, gezichten en gebeurtenissen te herkennen zijn. Indien u ons wilt helpen, bel gerust naar 461 48 66 om u op te geven voor dit project. U krijgt een uitleg en korte training waarna u van huis uit de foto’s kunt beschrijven of u kunt ons helpen om foto’s te scannen.
 

Inventarissen online

In 2017 zullen naar planning de inventarissen online geplaatst worden. U kunt van elke plaats onze inventarissen doorbladeren en doorzoeken tot op item niveau.


Stamboom gegevens online

De indices van de Burgerlijke Stand hebben we via de website WieWasWie.nl online geplaatst. In 2017 zullen we de geactualiseerde indices op onze eigen website ter beschikking stellen.