Archiefschool

Het Nationaal Archief zal in samenwerking met de Intercontinental University of the Caribbean (ICUC) een Archiefschool beginnen. De Raad van Ministers is in juli 2016 akkoord gegaan met het project.

De Archiefschool is een HBO-opleiding waarin het beheren van informatie in de gehele levenscyclus aan bod komt. Informatie die door een organisatie wordt gevormd als gevolg van de uitvoering van haar taken, wordt archief genoemd. Een modern woord daarvoor is “proces-gebonden informatie”. Dikwijls beheert een organisatie die informatie alleen voor de periode waarin ze het echt nodig hebben. Als het proces is afgelopen weet men niet meer zo goed wat er mee te doen. Moet het worden bewaard? Voor hoe lang dan? Moet het worden vernietigd? Volgens welke procedure? Als het moet worden bewaard, onder welke condities, wanneer wordt het openbaar? Kan het papier worden vervangen door een digitaal archief? Hoe moeten het in een digitaal netwerk worden beveiligd?

Dat deze vragen spelen, maar de antwoorden niet bekend zijn, is duidelijk: de overheid van Curaçao beheert meer dan 40 kilometer aan archief, waarvan zo’n 90% vernietigbaar is. Er wordt meer dan 2 miljoen gulden uitgegeven aan de opslag van archief, wat allang vernietigd had mogen – en moeten – worden. Substitutie van papier naar digitaal is volgens de nieuwe Archieflandsverordening mogelijk, maar de voorwaarden en condities zijn nog nauwelijks bekend. De Archiefschool zal een kader van nieuwe beheerders afleveren, die de ins –en outs van deze vragen diepgaand zullen bestuderen en onder de knie krijgen. Het gaat om een kader die informatie beheerd in de eerste fase van het gebruik: als digital born “recordsmanagement”, als beheer van semi-statische informatie, waarbij gekeken moet worden wat wel en wat niet bewaard / vernietigd kan worden. Vraagstukken van waarderen en selecteren komen aan bod. En de fase van openbaar, overgedragen of historisch archief komt aan bod, met de specifieke vragen als beschikbaarstelling, behoud, openbaarheid, historische onderzoeksvragen, lezen van oud schrift, restauratie-technieken. Ook de functie die door alle fases heen loopt: het inspecteren van het informatiebeheer wordt gedoceerd.

De opleiding start in oktober / november van 2016. Het gaat 3 jaar duren, is modulair opgebouwd, en zal concreet 2 dagdelen per week aan studie bij de ICUC vergen. Het staat open voor informatiebeheerders van alle ministeries. Er zijn stages voorzien, o.a. bij het grote selectieproject in “Big One”, waar de bestuursarchieven 1939-2010 worden geselecteerd. Ook bij het Nationaal Archief zijn stageplaatsen. Het instapniveau is Havo of gelijkwaardig. Het uitstapniveau is HBO. De opleiding wordt vergoed door de overheid. Het is om deze reden dat u wordt uitgenodigd een motivatie voor uw opleidingsverzoek te richten aan de Stuurgroep Archiefschool, p/a Nationaal Archief Scharlooweg 77, Curaçao. Binnenkort zullen informatiesessies worden gegeven in het auditorium van het Nationaal Archief. Geïnteresseerd in deze unieke kans? Bel 461 48 66, vraag naar Max Scriwanek of Magda Godfried.