Archiefschool

Het Nationaal Archief heeft in samenwerking met de Intercontinental University of the Caribbean (ICUC) een opleiding Informatie- en Archiefmanagement (Archiefschool) georganiseerd. Inmiddels zijn 22 ambtenaren van 8 verschillende ministeries opgeleid.

Deze opleiding is door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport als HBO-opleiding erkend. In de opleiding stond het beheren van informatie in de gehele levenscyclus centraal. Archieven - de bewijsstukken van uitgevoerde taken - zijn wat anders dan zo maar "informatie" of "documentatie"; het is uniek en onvervangbaar materiaal dat dient  ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, als bewijs voor verantwoording en uiteindelijk als middel voor actieve democratische controle op de overheidstaken. Een modern woord voor dit soort unieke informatie is “proces-gebonden informatie”. Dikwijls beheert een organisatie die informatie alleen voor de periode waarin ze het echt nodig hebben. Als het proces is afgelopen weet men niet meer zo goed wat er mee te doen. Moet het worden bewaard? Voor hoe lang dan? Moet het worden vernietigd? Volgens welke procedure? Als het moet worden bewaard, onder welke condities, wanneer wordt het openbaar? Kan het papier worden vervangen door een digitaal archief? Hoe moeten het in een digitaal netwerk worden beveiligd?

Dat deze vragen spelen, maar de antwoorden niet bekend zijn, is duidelijk: de overheid van Curaçao beheert meer dan 40 kilometer aan archief, waarvan zo’n 90% vernietigbaar is. Er wordt meer dan 2 miljoen gulden uitgegeven aan de opslag van archief, wat allang vernietigd had mogen – en moeten – worden. Substitutie van papier naar digitaal is volgens de nieuwe Archieflandsverordening mogelijk, maar de voorwaarden en condities zijn nog nauwelijks bekend. De studenten van de Archiefschool zullen een nieuw kader vormen, die de ins –en outs van deze vragen diepgaand zullen beheersen en onder de knie hebben. Duurzame toegankelijkheid en de transitie naar een Digitale Informatiehuishouding zijn belangrijke topics voor deze nieuwe professionals.

De opleiding heeft 3 jaar geduurd en is inmiddels afgerond.