FAQ

Veel gestelde vragen

Enkele veel gestelde vragen:

 • Wat is het Nationaal Archief?

  Het Nationaal Archief is de beheerder van de archieven van het huidige land Curaçao en van het voormalige land, de Nederlandse Antillen. Daardoor beheert het Nationaal Archief de schatten aan informatie van ons verleden. Deze schatten van informatie bestaan uit de archieven die ontstaan zijn gedurende het uitvoeren van de taken van de overheid.

  De collectie bevat ook archieven van private organisaties en van personen.

 • Welke archieven heeft het Nationaal Archief?

  Het Nationaal Archief beheert bijna 4 kilometer archieven waaronder documenten, kaarten, tekeningen, foto’s, negatieven, dia’s en videobanden. Deze archieven zijn gevormd door:
  a. de centrale overheid van het voormalige land, de Nederlandse Antillen
  b. particuliere instellingen en privé-instellingen

  Om meer informatie te verkrijgen over de aanwezige archieven kunt u ons archievenoverzicht raadplegen.

 • Welke archieven/gegevens heeft u digitaal?

  De indexen van de burgerlijke standsregisters van de eilanden die behoorden tot het voormalige land, de Nederlandse Antillen, zijnde Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten zijn online beschikbaar op de website www.wiewaswie.nl. En binnenkort ook op deze website. Deze digitale indexen zijn ook beschikbaar op de studiezaal Genealogie bij het Nationaal Archief. De indexen zijn van:
  a. Geboorten, 1831 tot en met 1910;
  b. Overlijden, 1831 tot en met 1950;
  c. Huwelijken en echtscheidingen, 1817 tot en met 1930.

  Verder heeft het Nationaal Archief ook de indexen van de volgende genealogische bronnen in digitale vorm maar niet online. Deze zijn:
  a. de militaire stamboeken;
  b. de geboorten en overlijden van slaven, 1848 tot en met 1863;
  c. de burgerschapsboeken;
  d. register van gevluchte slaven;
  e. de akten van de burgerlijke standsregisters van geboorten, overlijden en huwelijken en echtscheidingen van Curaçao.

  f. de Collectie Juliana Brenneker

 • Wat zijn de openingstijden?

  Het Nationaal Archief is geopend voor bezoekers:
  Maandag van 13.30 tot 16:30
  Dinsdag tot en met donderdag van 08:00 tot 11:30 en van 13:30 tot 16:30
  Vrijdag van 08:00 tot 11:30 en van 13:30 tot 16:00.

 • Moet ik een afspraak maken om het Nationaal Archief te bezoeken?

  U hoeft geen afspraak te maken. U kunt zo binnen lopen gedurende kantooruren op de dagen dat we geopend zijn. Bij u eerste bezoek vragen wij u om u als bezoeker te laten registreren. Hierbij is legitimatie verplicht door middel van een geldig identiteitsbewijs: cedula, geldig rijbewijs of geldig paspoort.

  Als u geregistreerd bent, dan loopt u door en meldt u bij een van de studiezaalmedewerkers. De medewerker bij de balie zal u het een en ander uitleggen over de gang van zaken in de studiezaal. U ontvangt een bezoekersreglement. Dit bezoekersreglement kunt u vóór uw bezoek op onze website bekijken.

  Wilt u er vooraf zeker van zijn dat een bezoek zinvol en nuttig is, of heeft u andere vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via ons emailadres of via telefoonnummer (5999) 461 48 66.

 • Hoe kom ik bij het Nationaal Archief?

  De gegevens voor het vinden van uw weg naar het Nationaal Archief vindt u op onze website. Via contact vindt u er ook ons contactgegevens en onze openingstijden. Het Nationaal Archief is goed bereikbaar met auto en redelijk goed bereikbaar met openbaar vervoer. Het Nationaal Archief is gelegen aan het einde van Scharlooweg vlak bij Radio Hoyer en het Hoyerplein en Julianaplein. Als u met de auto komt dan kunt u op de parkeerplaatsen binnen bij het Nationaal Archief parkeren of in de parkeergelegenheden vlak bij het Nationaal Archief. In het geval u met het openbaar vervoer komt dan moet u vanaf de bushalte waar u uitstapt een klein stukje lopen.

 • Wat zijn de kosten voor het raadplegen en reproduceren van archiefstukken?

  Een bezoek aan het Nationaal Archief is gratis. Archiefstukken, boeken en dergelijke kunt u kosteloos aanvragen en inzien. Als u zelf onderzoek doet, hoeft u geen kosten te betalen. U betaalt alleen voor het laten maken van kopieën en andere reproducties. Ook de ondersteuning die u van de studiezaalmedewerker kan vragen is kosteloos. Wilt u dat medewerkers van het Nationaal Archief een onderzoek voor u verrichten dan worden onderzoekskosten in rekening gebracht. Het onderzoek wordt tegen vastgestelde tarieven uitgevoerd.

 • Wat kost het mij om mijn onderzoek te laten uitvoeren door het Nationaal Archief?

  Als wij het onderzoek voor u verrichten dan moet u onderzoekskosten betalen. Bij het bepalen van de onderzoekskosten gaan we uit van een halfuurtarief. De tarieven voor de verschillende diensten van het Nationaal Archief zijn te verkrijgen bij de balie van de studiezaalmedewerker en op onze website.

  U dient u onderzoeksopdracht schriftelijk of per email aan ons toe te sturen.

 • Kan ik materiaal lenen bij het Nationaal Archief?

  Neen, dat kan niet. De archieven, collecties en verzamelingen die wij beheren zijn alleen in de studiezalen van het Nationaal Archief te raadplegen. Dit geldt ook voor de boeken in onze bibliotheek. Onze bibliotheek is alleen bedoeld als ondersteuning in de studiezaal. U kunt wel tegen vastgestelde tarieven kopieën (laten) maken van het materiaal dat u in de studiezalen raadpleegt.

 • Leent het Nationaal Archief stukken uit de collectie aan organisaties?

  Het Nationaal Archief leent soms documenten, tekeningen en foto’s uit aan onder andere tijdelijke tentoonstellingen in musea en andere erfgoedstellingen in binnen- en buitenland. In deze gevallen hanteert het Nationaal Archief een bruikleenprocedure die bepaalde voorwaarden bevat.

 • Mag ik altijd de originele stukken inzien?

  Volgens de archieflandsverordening zijn originele stukken gratis te raadplegen. Er kunnen echter redenen zijn waardoor dit niet kan:

  Openbaarheidbeperkingen: In principe zijn archiefstukken na overbrenging naar net Nationaal Archief openbaar. Dit wil zeggen dat door de bezoekers de originelen ingezien kunnen worden. Maar als gevolg van privacybescherming van nog levende personen zijn stukken met privacygevoelige informatie niet in te zien. Dit geldt onder andere voor stukken uit het archief van het Kabinet van de Gouverneur.

  Op microfiche, microfilm of digitaal beschikbaar:
  Veel geraadpleegde bronnen zijn of worden gemicroficheerd, gemicrofilmd of gedigitaliseerd. U mag alleen deze reproducties raadplegen. Dit ter bescherming van de originelen. Alleen bij uitzondering, te bepalen door de studiezaalmedewerker, kunnen originelen worden geraadpleegd.

  Slechte materiële staat: Stukken kunnen in zo’n slechte materiële staat verkeren dat het niet verantwoord is ze ter raadpleging af te geven. Om van deze stukken later gebruik te kunnen maken dienen ze eerst gerestaureerd te worden.

  In bewerking: Als een archief geïnventariseerd wordt kan het zijn dat de stukken tijdelijk niet raadpleegbaar zijn. Wij doen ons best om dit te voorkomen en als dit niet kan dan om de beperkte raadpleegbaarheid zo kort mogelijk te houden.

 • Koopt het Nationaal Archief oude historische foto’s en dergelijke of accepteert ze deze als donaties?

  Het Nationaal Archief van Curaçao vergroot haar collectie in principe niet door middel van koop van aangeboden collectie. Het Nationaal Archief accepteert wel aanbiedingen in de vorm van schenkingen als het documentaire materiaal nauw gerelateerd is aan de overheidsarchieven en privé-archieven die al in beheer zijn bij het Nationaal Archief. Wanneer het aangeboden materiaal geen nauwe relatie heeft met de overheidsarchieven of de taken van de overheid, verwijzen wij potentiële donateurs naar andere erfgoedinstellingen.

 • Kan het Nationaal Archief helpen bij het vinden van een levende persoon?

  Het Nationaal Archief heeft geen informatie om te helpen om levende personen te lokaliseren. De archieven bij het Nationaal Archief zijn over het algemeen minstens 50 jaar oud. Informatie over levende personen is beschermd door o.a. de privacywet. De archieven van het Nationaal Archief zijn niet behulpzaam in het verschaffen van recente informatie over individuen.

  Andere overheidsdiensten beschikken over bruikbare informatie die kan helpen bij het lokaliseren van levende personen.

 • Beheert het Nationaal Archief bewegende beelden (films en videobanden) en geluidsarchieven?

  Het Nationaal Archief heeft een uitgebreide collectie historische bewegende beelden en geluidsarchieven in beheer. U kunt daarvoor terecht bij de “Topografisch Historische Atlas”. De belangrijkste collecties bewegende beelden zijn:
  • De polygoonfilms (CHA);
  • Collecties RVD;
  • Departement Cultuur en Opvoeding;
  • Fundashon Kòrsou 500;
  • Carmabi;
  • Boeldak;
  • Kabinet Gevolmachtigde Minister.

  De meest belangrijkste geluidsmaterialen zijn de collecties
  • ZIKINZA;
  • FESSKA;
  • AAINA;
  • Antoin, Boeldak (oral history);
  • Castillo;
  • Kabinet Gevolmachtigde Minister;
  • Tim de Wolf.

 • Waarom zijn niet alle archieven “online”?

  Het digitaliseren van collecties is van een veelheid van factoren afhankelijk. Niet in de laatste plaats zijn de kosten van belang maar ook de vraag van het publiek, de materiële staat, het formaat, het (leesbaar) handschrift. Naast het digitaliseren van de stukken zelf dienen er ook digitale indices te worden gemaakt. In eerste instantie hebben hiervoor de seriematig geordende collecties de hoogste prioriteit. Zoals de aktes van de Burgerlijke Stand en de stamkaarten van de Schutterij. Het Nationaal Archief zal in de loop van 2017 haar inventarissen digitaal en online toegankelijk stellen.

 • Is het zelf fotokopiëren bij het Nationaal Archief toegestaan?

  Zelf fotokopieën maken door bezoekers is niet mogelijk. Het Nationaal Archief maakt wel kopieën op aanvraag van bezoekers, tegen betaling. Kwetsbare registers worden in principe niet gekopieerd, het is wel mogelijk om deze met een digitale camera te reproduceren. Hieraan is een tarief verbonden. Voor meerdere fotografische reproducties geldt een dagtarief. De studiezaalmedewerker kan u hierover inlichten.

 • Wie kan bij het Nationaal Archief terecht?

  Iedereen kan gebruik maken van de collecties van het Nationaal Archief. U hoeft geen introductiebrief of iets dergelijks te hebben om gebruik te maken van de diensten van het Nationaal Archief.

 • Kan ik apparatuur zoals fototoestellen, scanners en schootcomputers meebrengen?

  U mag apparatuur meenemen. Maar alle tassen en houders moeten in de lockers (bewaarkasten) buiten de studiezaal worden opgeborgen.

  Fototoestellen mogen gebruikt worden alleen met natuurlijk licht. Dus het gebruik van flitser is verboden. Voor fotografische reproducties (ook zelfgemaakte foto’s) is een tarief verbonden. U kunt de studiezaalmedewerker vragen naar de mogelijkheden van zelf fotograferen.

  Scanners worden in principe niet toegestaan omdat de meeste documenten in slechte materiële staat verkeren. Zij kunnen niet gescand worden vanwege de fragiliteit en onvervangbaarheid van de archiefbescheiden.

  Schootcomputers (laptops) zijn uiteraard toegestaan.

 • Heeft het Nationaal Archief vacatures?

  Voor het beheren van de waardevolle archieven heeft het Nationaal Archief behoefte aan goed opgeleide medewerkers in verschillende disciplines die te maken hebben met het beheer van archieven. Deze medewerkers hebben tot taak om de waardevolle archieven te bewerken, bewaren, benutten en ter beschikking te stellen aan het brede publiek.

  De vacatures zijn momenteel “on hold” gezet, totdat de Bachelors opleiding Archivistiek (Archiefschool) aan de ICUC gediplomeerde kandidaten aflevert.