Webinar reeks

21 Mar 2022

Op initiatief van de Nationale Archieven van Curaçao, Aruba en Suriname worden vanaf november 2021 tot en met juni 2022 een reeks aan webinars georganiseerd gericht op de professionalisering van informatie- en archiefbeheer in het Nederlandstalig Caraïbisch gebied (Dutch Caribbean).

De Dutch Caribbean staat voor grote uitdagingen als het gaat om het op orde krijgen van de digitale informatiehuishouding. Van het inspelen op een snel veranderend informatielandschap tot het bijspijkeren van de expertise van medewerkers tot het creëren van draagvlak voor het belang van archivering bij het professionaliseren van informatie- en archiefbeheer. De onderliggende vraag daarbij is: ‘Hoe zetten we de transitie naar een goede digitale informatiehuishouding in gang?’. Werkwijzen uit Europa – voornamelijk Nederland en Estland – worden vaak aangehaald. Hoewel aansprekende inspiratiebronnen vormt een inadequate vertaalslag naar de lokale situatie vaak een bottleneck voor een goede aansluiting op de omstandigheden in de Dutch Caribbean.

In deze webinarreeks heeft dit de aandacht en komen expertise uit Europa én specifieke aandacht voor lokale vraagstukken samen. Informatieprofessionals uit de Dutch Caribbean krijgen zo de gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Tegelijkertijd kunnen ze inspiratie opdoen voor de toepassing binnen hun eigen context.

Gedurende een periode van acht maanden worden webinars georganiseerd over diverse onderwerpen die actueel en relevant zijn voor de Dutch Caribbean. De reeks wordt afgesloten met een symposium waarbij de impact van de webinars geëvalueerd wordt. Op basis van de opgedane kennis gedurende de acht maanden worden de belangrijkste handreikingen gepresenteerd aan de landen die deelgenomen hebben aan de webinars.

De eerste webinar in de reeks vindt plaats op 24 november 2021, de afsluitende webinar / seminar wordt op de ACURIL-conferentie op Curacao gehouden (5-9 juni 2022). Deze webinar reeks wordt mede mogelijk gemaakt door GO Opleidingen. U kunt zich hier registreren. Programma's worden nader bekend gemaakt.

Algemene informatie

Voor wie: informatieprofessionals (op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij overheden en archiefinstellingen), (informatie)managers en bestuurders, studenten van archiefopleidingen uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, St. Maarten en Suriname

Data:

webinar 1: 24 november 2021

webinar 2: 26 januari 2022

webinar 3: 23 maart 2022, met o.a presentaties van Audrey Hofwijks, Ivo Hendriks (VNG), Gerard Koster en Kjeld Soppe over onderwerpen: transscripties, referentiearchitectuur en zaakgericht werken (zie registratielink)

webinar 4: mei 2022 (datum wordt nog aangekondigd)

webinar 5: de afsluitende webinar / seminar op de ACURIL conferentie op Curacao van 5-9 juni 2022

 

Kosten: deelname is gratis