1ste gedrukte krant op Curacao

Het eerste gedrukte nieuwsblad op Curaçao verscheen op 11 december 1812 onder de naam “The Curaçao Gazette and Commercial Advertizer” (zie foto in gallery. De ware afmetingen waren 21 x 34 cm). Uitgever was William Lee, die de titel “Printer to the King’s most excellent Majesty” droeg. Het blad was oorspronkelijk in het Engels uitgegeven met enkele stukken in het Nederlands. Sinds maart 1816 verscheen het blad onder de naam “De Curaçaosche Courant”. William Lee was drukker in Caracas, Venezuela in 1812. Op 26 maart van dat jaar werd Venezuela’s hoofdstad getroffen door een zware aardbeving, waarbij naar schatting 12.000 mensen omkwamen.

Het is waarschijnlijk dat William Lee naar aanleiding van deze ramp Venezuela had verlaten. Tevens is het mogelijk dat de nederlaag van de “Independientes” in Caracas, in 1812, er voor hebben gezorgd dat Lee naar Curaçao is vertrokken. In 1812 stond Curaçao onder Engels gezag, en het was voor Lee een veilig heenkomen. Na Lee’s dood in 1823 nam zijn weduwe de leiding van de drukkerij op zich. De drukkerij ging over naar diverse eigenaren, zoals de families Neuman en Gorsira. Tegenwoordig is de drukkerij eigendom van P. Elisabeth.

Zie ook de Canon van Curacao

Publicatie:
J. Hartog: Journalistiek leven in Curaçao. 1944.


The first printed newspaper in Curacao was published on December 11, 1812 under the name "The Curaçao Gazette and Commercial Advertizer" (see picture in adjacent gallery). Publisher was William Lee, who bore the title of "Printer to the King's most excellent Majesty." The paper was originally published in English with a few pieces in Dutch. Since March 1816 the magazine was published under the name "The Curaçaosche Courant." William Lee had his printing office in Caracas, Venezuela in 1812. On March 26th of that year, Venezuela's capital was hit by a severe earthquake, with an estimated 12,000 casualties. It is likely that William Lee in response to this disaster had left Venezuela. It is also possible that the defeat of the "Independientes" in Caracas, in 1812, forced Lee to emigrate to Curaçao. In 1812 Curaçao was under English control, and it was a safe haven for Lee. After Lee's death in 1823, his widow took charge of the printing office. The office changed ownership various times. Nowadays, the printing company is owned by P. Elisabeth.

More info at Canon Curacao

Publication:
J. Hartog: Journalistiek leven in Curaçao. 1944.

 Deze tekst mag alleen worden overgenomen met vermelding van de bron: Nationaal Archief Curaçao.

Foto's