1ste vliegtuig op Curacao

Eerste vliegtuig op Curaçao

De eerste vliegtuigen die op Curaçao landden waren twee Amerikaanse watervliegtuigen die in 1923 in het "Schottegat", de natuurlijke haven van Curaçao, landden. In 1925 had de Duitse firma, Sociedad Colombo-Alemana Transportes Aereos (SCADTA), gevestigd in Barranquilla, Colombia, een vergunning aangevraagd om boeien te mogen plaatsen in het zuidoostelijk deel van het "Schottegat" (ter hoogte van de latere Amstel Brouwerij). De lokale agent van SCADTA, Edwards, Henriquez & Co had de aanvraag bij het lokale bestuur ingediend en gekregen. De boeien dienden als bakens en ligplaatsen voor watervliegtuigen. SCADTA kocht twee eilanden om daarop luchthaven faciliteiten te bouwen. Dammen verbonden de eilanden met de kust.

Na de bouw van een 700 meter landingsbaan op Hato in 1928, stopte SCADTA haar activiteiten.

De Hato landingsbaan werd slechts één keer gebruikt in 1932 en niet een keer in 1933. KLM begon haar vluchten naar Curaçao met de "Snip" in 1934. Een demonstratie vlucht van de Nederlander G.W. Schrijns, tussen Aruba en Curaçao eindigde in de spoorloze verdwijning van de inzittenden en de vliegtuig op oktober 17, 1931.

Meer info:
http://www.norberthendrikse.nl/eerste.pdf
http://scadta.co/aircraft-list/

Publicatie:
Olie als Water - J. van Soest
 

First Airplane

In 1923, two American seaplanes landed in “Schottegat”, the natural harbor of Curaçao. They are known as the first aircrafts that landed in Curaçao. In 1925, the Sociedad Colombo-Alemana Transportes Aereos (SCADTA) from Barranquilla, Colombia, asked for permits through its local agent Edwards, Henriquez & Co. to be allowed to lay buoys in the southeastern part of the “Schottegat” (later the site of Amstel Brewery). These were to serve as beacons and mooring sites for seaplanes. SCADTA bought two islands to build airport facilities. Dams connected the islands to the coast.

After the construction of a 700 meter airstrip at the Hato Plantation in 1928, SCADTA stopped its activities.

The Hato airstrip was used only once in 1932 and not once in 1933. KLM started its flights to Curaçao with the “Snip” in 1934. A demonstration flight of Duchman G.W. Schrijns between Aruba and Curaçao ended in a loss of occupants and aircraft on October, 17, 1931.

More info:
http://www.norberthendrikse.nl/eerste.pdf
http://scadta.co/aircraft-list/

Publication:
Olie als Water - J. van Soest