Publicaties

Het Nationaal Archief verzorgt een eigen publicatie genaamd “Lantèrnu”. In de Lantèrnu’s worden diverse historische onderwerpen uitgediept. Ook worden inventarissen als Lantèrnu uitgegeven.

Zie bijgaande lijst van Lantèrnu’s.
 

Verkooplijst Afdeling Dienstverlening

lanternu nr 1 jrg 1

Feb-1983

Emancipatie

Fl. 4,75

lanternu nr 2 jrg 1

Nov-1983

Colleges van Bestuur van de Nederlandse Antillen

Fl 7,50

lanternu nr 1 + 2 jrg 2

Dec-1984

Inv van het archief het gouvernement van het eilandgebied Sint Eustatius

Fl. 9,50

lanternu nr 1 + 2 jrg 3

Dec-1985

Sociaal economische geschiedenis van de Nederlandse Antillen

Fl. 7,50

lanternu nr 7

Aug-1987

Slavery in a Nutshell

Fl. 8,50

lanternu nr 8

Apr-1988

The Centenial of the bridge Queen Emma of the Netherlands Antilles

Fl. 54,-

lanternu nr 9

Sep-1989

Hoofdmomenten uit de staatkundige ontwikkeling van de Nederlandse Antillen

Fl. 13,-

lanternu nr 10

1990

Particuliere Archieven: archief S.W. Rigaud. Inv van de papieren van de familie de Lannoy

Fl. 10,-

lanternu nr 11

Dec-1991

Otrabanda (Brion en Molenplein)

Fl. 20,-

lanternu nr 12

Sep-1992

Shell wint terrein

Fl. 20,-

lanternu nr 14

Maart-1994

De Handelskade. De kaai van de waterkant (The Quay of the waterside)

Fl. 25,-

lanternu nr 15

Mei-1995

30 mei 1969. Krantenknipsels en foto's van de gebeurtenissen rond 30 mei 1969 uit lokale dag-en weekbladen

Fl. 45,-

lanternu nr 16

Apr-1988

De oprichting van de eerste vijf jaar van de Westindische Afdeling van de K.L.M. 1934-1939

Fl. 20,-

lanternu nr 17

Aug-1999

30 jaar Centraal Historisch Archief van de Nederlandse Antillen

Fl. 30,-

lanternu nr 18

Februari 1998

Inv Kabinet van deGouverneur van de Nederlandse Antillen (1949)1951-1990; het archief

Fl. 35,-

lanternu nr 19

 1999

Ana 1999. ana di rekonosementu/herdenkingsjaar 1999

Fl. 20,-

lanternu nr 20

 2000

lezingen 2000

Fl. 20,-

lanternu nr 21

 

Korsou su Muhenan Pionero

Fl. 50,-

lanternu nr 22

 2003

Gedenkboek 140 jr Emancipatie

Fl. 15,-

lanternu nr 23

 2011

Inv Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Annex (1951) 1991-2010