Charles Lindbergh op Curacao

Charles Lindbergh op Curacao

Op 28 september 1929 landde Charles Lindbergh met een tweemotorig Sikorsky watervliegtuig op het eiland Curaçao. De landing was in het oostelijk deel van het Schottegat ter hoogte van het "Scadta-eiland". Het Curacaose familiebedrijf bedrijf S.E.L. Maduro & Sons had toen het agentschap van de Pan American Airways verworven en wilde dit promoten met deze vlucht. Hun directeur van de New York vestiging van Maduro & Sons, S.E.L. Maduro (Momon Lau), had deze vlucht als onderdeel van een publiciteitscampagne geregeld. Charles Lindbergh werd wereldberoemd door zijn overtocht van New York naar Parijs, de eerste transatlantische vlucht in mei 1927. Lindbergh werd verwelkomd door gouverneur Brantjes en S.A.L. ("Mongui") Maduro.

Meer info op:
www.madurolibrary.org/

Publicatie:
De Momon Cyclus - Scriwanek


Lindbergh

On September 28, 1929 Charles Lindbergh landed a twin-engine Sikorsky on the island of Curacao at the “Scadta-Island” (Eastern part of the Schottegat). S.E.L. Maduro & Sons had just recently acquired the agency of Pan American Airways and wanted to promote it with this flight. Their New York director, S.E.L. Maduro (Momon Lau) had arranged this flight as part of a publicity campaign. Charles Lindbergh became world famous for his crossing from New York to Paris, the first transatlantic flight in May 1927. Lindbergh was welcomed by Governor Brantjes and S.A.L. ("Mongui") Maduro.

More info at:
www.madurolibrary.org/

Publication:
De Momon Cyclus - Scriwanek

Deze tekst mag alleen worden overgenomen met vermelding van de bron: Nationaal Archief Curaçao.

Foto's