Digitalisering

In toenemende mate worden de bestanden in beheer van het Nationaal Archief digitaal toegankelijk. De indexen van de Burgerlijke Stand zijn op initiatief van het Nationaal Archief al op Internet te raadplegen. Daarnaast steunt het Nationaal Archief andere digitaliserings- en uitwisselingsprojecten die voor de geschiedenis van Curaçao van belang zijn; zo zijn de bestanden van op Curaçao gemanumiteerde slaven online gezet, het “Curaçaose” deel van het archief van de West Indische Compagnie is ook al via Internet te raadplegen en ook zijn de “New Amsterdam Papers” (Archief te Albany, New York) binnenkort online te raadplegen.

Een belangrijk project voor het Nationaal Archief is de conversie van alle inventarissen  in het programma "Access to Memory" (AtoM). Dit is een webbased-programma, waardoor u het in de toekomst via Internet zult kunnen raadplegen. AtoM is een Open Source programma dat is ontwikkeld onder auspiciën van de International Council on Archives door het Canadese bedrijf Artefactual. Docentes van zowel Artefactual als van de Hogeschool van Amsterdam hebben aan medewerkers van het Nationaal Archief Curaçao, op Curaçao cursussen gegeven. Daarnaast hebben staf en vrijwilligers van het Nationaal Archief cursussen van Picturae gekregen voor het online beschikbaar stellen van onze bronnen.

Vanaf 2017 worden de inventarissen, de foto's en de indices voor stamboomonderzoek digitaal op Internet beschikbaar. In 2016 werd de Digitale Beeldbank al geïntroduceerd en in 2017 komen de inventarissen en de indices voor stamboomgegevens op onze site online beschikbaar.