Organisatie & Ressort

Het Nationaal Archief streeft als inspecterende dienst ernaar onafhankelijk te opereren binnen de landsorganisatie. Ze streeft ernaar om dit ook in de organisatorische indeling tot uiting te laten komen. Binnen de landsorganisatie van de Nederlandse Antillen was dit het geval doordat het Nationaal Archief als “uitvoerende dienst”, buiten de ministeries en direct onder de minister was ingedeeld. Binnen de landsorganisatie van Curaçao moet de organisatorische context nog in overeenstemming worden gebracht met de wettelijke taken van het Nationaal Archief.