Universele Verklaring Archieven (nu ook in Papiamentu)

Deklarashon Universal di Archivo na Papiamentu riba site di ICA

 

Op 10 november 2011 werd door de General Assembly van de UNESCO de "Universele Verklaring voor Archieven" aangenomen. Sinds 2018 is de Universele Verklaring voor Archieven ook op de website van de International Council on Archives (ICA) in het Papiamentu te lezen. Door de studenten van de Archiefschool op Curacao uitgevoerd.

 

Archieven leggen besluiten, handelingen en herinneringen vast. Archieven zijn uniek en onvervangbaar erfgoed, doorgegeven van generatie op generatie. Archieven worden vanaf hun vorming zo beheerd, dat zij hun waarde en betekenis behouden. Zij zijn gezaghebbende bronnen van informatie, die verantwoord en transparant bestuurlijk handelen ondersteunen. Zij spelen een wezenlijke rol in de ontwikkeling van de samenleving door het veilig stellen van en het bijdragen aan individueel en gemeenschappelijk geheugen. Vrije toegang tot archieven verrijkt onze kennis van de samenleving, bevordert democratie, beschermt burgerrechten en verhoogt de kwaliteit van het leven.

 

Bij de vaststelling van de Universele Verklaring voor Archieven (UvA) door de UNESCO werd verwezen naar belangrijke uitspraken over kennis en informatie, waaronder de eigen grondwet van UNESCO, die de wens benadrukt van lidstaten om 'kennis te handhaven, te vergroten en te verspreiden'. Ook werd verwezen naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die bepaalt dat 'iedereen het recht heeft om informatie en ideeën te zoeken, ontvangen en door te geven via alle media, ongeacht grenzen”. Samen met de principes die zijn verwoord in het Charter over het behoud van digitaal erfgoed en het Memory of the World-programma, streeft de “Universele Verklaring voor Archieven” ernaar het behoud en de universele toegankelijkheid van 's werelds documentaire erfgoed te waarborgen. UNESCO moedigt de lidstaten aan zich te laten leiden door de beginselen die zijn uiteengezet in de UvA bij het plannen en uitvoeren van toekomstige archiveringsstrategieën en -programma's op nationaal niveau.

 

Bijlage(n)

138 resultaten gevonden.