Educatie

Waarom bewaren we eigenlijk onze geschiedenis?

  1. Eigenlijk is iedere gebeurtenis een gebeurtenis uit het verleden. Als je deze zin hebt uitgelezen is het al voorbij. Het leeft nu nog vers in je herinnering, maar over een week, maand of over een jaar ben je het hoogstwaarschijnlijk vergeten. Hoe verder een gebeurtenis in het verleden ligt hoe meer behoefte je hebt om hulpmiddelen bij je herinnering te gebruiken. Als je een gebeurtenis uit het verleden wilt 'terughalen' moet je onderzoek doen; als een detective moet je sporen uitzoeken, kleine (of grote) dingen die men uit het verleden heeft achtergelaten. Daaruit kun je de gebeurtenis “reconstrueren”, zoals een rechercheur zijn “zaak” tot oplossing brengt. Belangrijke sporen uit het verleden zijn archieven, maar ook verhalen van je grootouders, scherven uit de grond of gebruiken of liederen uit het verleden, kunnen veel aanwijzingen geven.

Bij het Nationaal Archief bewaren we de archieven van het bestuur, van belangrijke personen of instellingen. Al deze ‘sporen’ kunnen je helpen om de vragen die je aan het verleden stelt te beantwoorden.

Archieven zijn bijzondere vormen van informatie, ze worden gevormd bij de uitoefening van een proces. We noemen het “procesgebonden” informatie. Het is dus wat anders dan de informatie uit een boek of uit een bibliotheek. Dat is “bewerkte” informatie, informatie waar een interpretatie of gedachte in is verwerkt, van een auteur. De informatie uit een archief is anders: het is de primaire bron, zonder interpretatie. We bewaren het om een gebeurtenis uit het verleden weer naar je toe te halen, precies met de bronnen uit die tijd, zonder “bewerking” of interpretatie van iemand anders.

We hebben hieronder wat onderwerpen voor je geselecteerd over de Curaçaose geschiedenis. Bekijk ook onze exposities op deze site of de onderwerpen uit de Canon van Curacao. We hopen dat je nieuwgierig wordt om zelf onderzoek te doen, in de primaire bronnen, uit die tijd zelf. Kom maar langs bij ons, raadpleging is gratis en je wordt altijd geholpen met je vragen……..