Liedboekjes met liedjes van eigen composities

In 1946 heeft Nilda Pinto in samenwerking met Rudolf Theodorus Palm (1880-1950) het kinderlied-repertoire aangevuld met een Papiamentstalige liederenbundel genaamd Bam Canta [Kom laten wij zingen]. De meeste van de liederen hierin zijn composities van de bekende musici Rudolf (Dodo) Palm en Jacobo (Coco) Palm.[11] Verschillende van de teksten in deze liederenbundel zijn van Curaçaose dichters en schrijvers, Willem (shon Wein) Hoyer, Willem (shon We) Kroon en Arturo (Tuyuchi) Leito. [12]

In 2014 is op initiatief van de Palm Music Foundation deze liederenbundel, nadat de liederen zijn gedigitaliseerd, opnieuw beschikbaar gemaakt in de huidige spellingswijze als Ban Kanta. Het muziekproject is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied.[13]

In 1962 gaven Sonia de Castro, Frère Alexius en W. Kamps het boek Nos ta canta: un coleccion di canticanan di pueblo Antiyano i Arubano uit. [14] Deze publicatie bevat een ruime collectie partituren van liederen en de omschrijving van de spelletjes en de liederen die erbij horen.  De liedjes werden gezongen door een koor, samengesteld uit leerlingen van het Maria Immaculata Lyceum onder leiding van de zangleraar W. Kamps. Het lag in de bedoeling dat de scholen de band kochten, zodat deze gebruikt kon worden door leerkrachten die moeilijkheden ondervonden bij het laten instuderen van Papiamentstalige liedjes.[15] Dit boek is in 1997 herdrukt. In hetzelfde jaar zijn in de studio van de Curom de liederen van deze bundel Nos ta canta wederom op de geluidsband opgenomen.

Eric La Croes (1946-2016) heeft in 1972 een LP met kinderliedjes in de handel gebracht met als doel het bevorderen van de Curaçaose muziek. De ene kant van de LP is getiteld  „Nos cuenta"  en gaat over een  verhaal  van een dief,  dat gedeeltelijk verteld wordt door onderwijzeres Irma van der Biest en gedeeltelijk gezongen wordt door een kinderkoor Kanta Kumi van de Santa Rosa de Lima school. Dit lied heeft La Croes samen met René Rosalia gecomponeerd. Zij zijn  geïnspireerd geraakt door het feit dat er in die  periode veel ingebroken werd op scholen. Zij vonden dat op den duur de kleuters het heel normaal gingenvinden en er zelf onderlinge grapjes en spelletjes over begonnen  te maken. Het doel was  dus om de kinderen op te wijzen dat inbreken slecht is.  Op de andere kant getiteld  Ban keiroe kumi, staan liedjes die vertellen over de voorbereidingen met betrekking tot het Kerstfeest. [16]

Op 12 november 1974 werd een reeks uitgegeven van drie kinderpostzegels van de Nederlandse Antillen, die symbolische voorstellingen waren van 3 kinderliederen, te weten: Karpinté ta mas ku rei (Een timmerman is meer dan een koning), “Ban ban pasa un  rondo (Laten we een rondje maken) en Luna ku solo (Maan en zon). De ontwerpen waren verzorgd door de kunstenaar J.M. Capricorne.[17]

In ongeveer 1977 heeft Paul van Sprang onder de titel Kantika Dushi een viertalige zangbundel voor basisscholen uitgeven met kinder- en jeugdliedjes.[18]
 

 

Advertentie Kantika dushi

Advertentie Kantika dushi

Bron: Advertentie. "Amigoe". Curaçao, 16-09-1977, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010639606:mpeg21:p008]

In 1982 werd de bundel kinderliederen met tekst en gitaarakkoorden Un barbulètè van Enid Hollander-Merkjes uitgegeven. Zij was ook de leider van de kinderkoor Zjozjoli. In 1992 bracht zij naar aanleiding van het 12½-jarig bestaan van dit koor een cassette op de markt met 24 kerkliederen speciaal voor kinderen. De meeste van deze liederen zijn door haar gecomponeerd, vertaald of geschreven en de afgelopen jaren door het koor gezongen [19].  Bij de cassette is er ook een boekje waarin de teksten van de liederen zijn opgenomen. Het arrangement en de muzikale verzorging van de liederen zijn gedaan door Anthony Hollander. Kant B van de cassette bevat liederen van een kindermis [20]

Twee jaar later heeft zij met haar kinderkoor Zjozjoli een CD/cassette uitgegeven met bekende en minder bekende liedjes. Op de ene kant staan Sinterklaasliedjes in arrangementen van Doble R, waarbij bijvoorbeeld ‘De zak van Sinterklaas’ op merengue maat is geschreven. Op de andere kant staan kerstliedjes, waarvan sommige door de musicus Doble R (Rignald Recordino) zijn gearrangeerd en de rest door Enid Hollander zelf [21].  

In 1986 gaven R.D. Simon en E.C. Provence het boek Canta cantica contento uit [22].  Meer informatie kan men verkrijgen via deze link.

De Kantikanan di Chikitun werden in 1991 gemaakt door Julia Veronie en Ivy Scoop Smits met als doel de hiaten op het gebied van kinderliederen te dichten. Julia Veronie werkte destijds bij het SIFMA (Sentro di informashon i formashon na bienestar di mucha) 
en coördineerde de opleidingen voor creshleidster LBO en MBO. Zij gaf daar methodiek – didactiek en  pedagogiek. De liedjes zijn gemaakt door cursisten en werden  geschikt  geacht voor peuters. Ivy Schoop zorgde voor de tekeningen

In 1998 schreven  Eric Calmes en  Jeroen Heuvel Mario & Mikanda: Zonnige liedjes uit de Nederlandse Antillen voor kinderen vanaf 3 jaar. Dit boek schreven zij op verzoek van Paul Middellijn, van Equator Productions, Rotterdam, die dit soort boeken van meerdere mensen van verschillende culturele achtergronden heeft gepubliceerd. De auteurs werden gevraagd een tweetalige bundel te schrijven, bestaande uit enkele oude en enkele nieuwe liedjes, alsook een verhaaltje in het Nederlands.

Reyna Joe publiceert in 2005 het boek “Dushi Wega” met kinderspelletjes, liedjes en versjes door  haar zelf bedacht.

In 2010 is door Harry Moen, Tempu di Chinchirinchi Bida i Muzik den Otrobanda  gepubliceerd. 

Het koor Serenada onder leiding van Harry Moen heeft ook opnames gemaakt met traditionele Papiamentstalige kinderliederen, ter behoud van dit cultureel erfgoed. Hun album Dum Dum Dum bevat  kinderliedjes zoals Dum Dum Dum en Mi pushi.

Je kunt het interview van Harry Moen lezen op deze link.

[11] Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden,23-01-1948: Amigoe 10-06-1948; 

[12] Eerste liederenbundel in het Papiaments. Ñapa, 4 oktober 2014.

[13]  http://www.palmstichting.nl/verkoop.htm. In de Ñapa, het culturele weekblad van het dagblad de Amigoe op Curaçao, verscheen op 4 oktober 2014 jl. een toelichtend artikel over de achtergrond van deze liederenbundel

[14]  https://www.dbnl.org/tekst/rutg014bond01_01/rutg014bond01_01.pdf

[15]  Amigoe, 26 maart 1964.

[16] Eric la Croes: ANTILLIAANSE MUZIEK EN RITME PROMOVEREN. "Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden". [Willemstad, 08-01-1972, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 19-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010461068:mpeg21:p009.

[17]  Leeuwarder Courant: hoofdblad van Friesland, 04-10-1974.

[18]  https://www.dbnl.org/tekst/rutg014bond01_01/rutg014bond01_01_0002.php.

[19]  Zjozjoli: 12,5 jaar. "Amigoe". Curaçao, 06-05-1992, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 17-10-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010644039:mpeg21:p009

[20] Zjozjoli: 12,5 jaar. "Amigoe". Curaçao, 06-05-1992, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 17-10-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010644039:mpeg21:p009.

[21] Sint Nicolaas bij Zjozjoli. "Amigoe". Curaçao, 21-11-1994, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 17-10-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010645402:mpeg21:p002

[22] https://www.dbnl.org/tekst/rutg014bond01_01/rutg014bond01_01.pdf.