Kinderkoren

Kinderkoren

Een kinderkoor is een groep van kinderen die de puberale stemverandering nog niet hebben doorgemaakt en die samen zingen. De meeste kinderkoren op Curaçao dateren uit twintigste eeuw. 

Hier volgt een overzicht van kinderkoren:

1.Kinderkoor onder leiding van Virgilio de Lannoy
In de Amigoe van 14 april 1937 staat Virgilio de Lannoy aangekondigd als leider van een kinderkoortje van een programma van de radiozender Curom op woensdag 13 april 1937. Virgilio de Lannoy is tevens leider van een jazzband Concordiabanda die hij op 30 april 1927 oprichtte.

Bron: PROGRAMMA VAN DE CUROM. Woensdag, 13 April 1937.. "Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden". [Willemstad, 14-04-1937, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010281467:mpeg21:p004

 

2.Kinderkoor Onderling genoegen onder leiding van P. Rietkerk
Dit kinderkoor was van de politie-ontspanningsvereniging, ook bekend onder de naam Onderling genoegen. Dit koor stond onder leiding van P. Rietkerk en trad geregeld op, met soms een opvoering van kinderoperettes.

Bron: Advertentie. Amigoe di Curacao: weekblad voor de Curacaosche eilanden. [Willemstad, 13-03-1937, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010281458:mpeg21:p002


3.Kinderkoor Kanariepietjes
Kinderkoor Kanariepietjes stond eerst onder leiding van de onderwijzeres Nilda Maria Jesurun Pinto. In tegenstelling tot de eerder genoemde koren, zongen zij Papiamentstalige liederen. Vanaf 1943 verzorgde Jesurun Pinto het Papiamentstalige kinderuurtje met liederen en verhalen bij de radiozender Curom. De Kanariepietjes zongen ook tijdens deze uitzendingen. Het koor was opgericht in xxxxx; na het vertrek van Jesurun Pinto naar Nederland op 13 november 1946, kwam dit koor onder leiding te staan van M. Hart.

Deze Papiamentse kinderliederen hadden zeer de belangstelling van de bekende neerlandicus Herman de Man, die deze via de lokale radiozender Curom (Curaçaose Radio Omroep) liet horen. Hij zegt voorst het volgende: “Ik heb voorts kinderen hooren zingen in de Landstaal. Zij zongen oude volkswijsjes, meestal kinderliedjes, die juist op de grens stonden uit het volksgeheugen te verdwijnen. Precies op tijd werden ze door den enthousiasten Curaçaoschen musicus Dodo Palm tot een drietal potpourri’s saamgeregen en door den Curom uitgezonden. (…) Curaçao mag Mej. Nilda Jesurun Pinto, die deze liedjes en fragmenten bijeengaarde (…) recht dankbaar zijn; cultuurgoed mag niet verloren gaan. (…) Nog andere ervaringen deed ik in dat eerste jaar op. Het rhythme van vele kinderliedjes uit die drie potpourri’s is  zeker voor ons Europeesch oor  niet alleen prachtig, maar uitermate moeilijk. Toch werden ze door de jongste meisjes van de radiokinderkoren in een volkomen maatzekerheid en gelijkheid gezongen.”


4.De Zingende Jeugd
Er zijn in de loop der tijden, naast volwassenkoren zoals het bekende Annakoor daterend van 1907, ook kinderkoren geweest die aan de Rooms-Katholieke Kerk verbonden waren. Het waren koren die tijdens de missen in het Latijns zongen. Een bekend kinderkoor dat in de jaren veertig en wat later genoemd wordt, is De Zingende Jeugd onder leiding van frater Maria Fidelius. Deze was behalve dirigent van dit koor, ook onderwijzer op het Sint Albertus College te Pietermaai en stond ook bekend om zijn lezingen over de geschiedenis van Curaçao. De Zingende Jeugd bestond uit slechts jongens.

 

5.Xaverianen-koor 
Dit  bekende jongenskoor is op 15 februari 1964 opgericht en stond toen onder leiding van broeder Henri Kokken en later ook juffrouw Ivy Mac Leod. Zij hielden verschillende optredens, waarbij zij liedjes in  het Papiaments, Nederlands, Engels, Spaans en Frans zongen en zij voerden eveneens toneel en volksdansen uit. De kinderen leerden ook verschillende muziekinstrumenten bespelen zoals blokfluit, triangel en tamboer. Op een gegeven moment werden ook meisjes toegelaten bij de Xaverianen.

Foto De oprichter van Xaverianen, Broeder Henri Kokken. Bron: Eric Ogenia

[Moet hiervoor toestemming vragen aan Hensley Ogenia ]https://www.facebook.com/groups/691852000872052/posts/2454586964598538 

 

6.Zjozjoli 
In december 1981 is de stichting Zjozjoli (Sesamzaad) opgericht, met als doel het aankweken van muzikaliteit onder de jongeren. Hieraan wordt vormgegeven door het werken met kinderen in een koor. Dit koor bestaat uit bijna dertig kinderen die muziek maken onder begeleiding van Enid Hollander. De kinderen zijn van het hele eiland afkomstig: van Willebrordus tot Punda en Buena Vista, Banda’riba en Van Engelen. In 1981 verscheen hun eerste LP met liedjes die door het koor werden gezongen. De stichting heeft haar eigen instrumenten. In de loop der jaren heeft het koor Zjozjoli enkele grammofoonplaten uitgegeven die vergezeld zijn van een boekje met de bijbehorende teksten.

Er vinden jaarlijks voorstellingen plaats en het koor Zjozjoli heeft in de loop der jaren voor veel mensen, ook hoge gasten uit het buitenland, gezongen waaronder een welkomstlied voor Koningin Beatrix en Prins Claus in 1986. In 1987 hielden zij een uitvoering in Nederland voor het tropenmuseum.

Bron: Advertentie. "Het Parool". Amsterdam, 15-07-1987. Geraadpleegd op Delpher op 11-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010830215:mpeg21:p006 

Enkele van hun bekende liederen zijn ‘Ché Kilin’, ‘Otrabanda’ en ‘Huiswerk’. 

In 2015 reproduceerde de groep enkele bekende Nederlandstalige liedjes, waaronder ‘Waar de bonte huizen lachen’ van J. Meerman, dat dateert van 1945. https://www.youtube.com/watch?v=oX0OaH_E7tQ

De groep heeft inmiddels ook een Facebook account: https://www.facebook.com/Zjozjol%C3%AD-244922265518215

[Interview met Enid Hollander-Merkies]

 

7.Grupo Pumpulunchi
Grupo di Kanto Pumpulunchi is een kinderkoor opgericht door Mercee Doran en Gibi Doran. In 1988 bracht dit koor onder leiding van Mercee Doran en Mireilla Naar hun eerste LP uit. In 1993 is dit koor uitgeroepen tot het beste kinderkoor.

Grupo di Kanto Pumpulunchi en nieuwe media
https://www.skempi.com/album/pumpulunchi-ta-kanta-pa-mamalu-1990-pumpulunchi 
https://www.discogs.com/Grupo-Pumpulunchi-Ta-Kanta-Pa-Mamal%C3%BA/release/16255517
 

Papai tambe ta konta - Pumpulunchi (1990)
https://www.youtube.com/watch?v=VV6lE8GiKR8

Grupo Pumpulunchi E oloshi di bambam
https://www.youtube.com/watch?v=jn3t0JafOp8 
 

8.Perlitas Curaçao
Dit koor is ontstaan in 197? en heeft onder leiding gestaan van Norman Rudy Plaate met komposities van mevr. Poppy Boogaard-Muzo en Rudy Plaate.
In ….. brachten zijn hun eerste LP uit met de volgende liederen: ‘Sint Christoffel’, ‘E Neshi’, ‘Polka’, ‘Juffrouw Evi’, ‘Ik mag niet laat naar bed’, ‘Aruba’, ‘Nos Juf’ en ‘Meme’.

 

Een bekend lid was Izaline Calister, die van haar zesde tot haar twaalfde in het koor heeft gezongen. 
Zie Perlitas https://nl.aikipedia.org/wiki/Izaline_Calister en
https://www.parool.nl/nieuws/izaline-calister-ik-smijt-alles-zo-hup-de-zaal-in~b1df1faf 

Perlitas en nieuwe media

Stima

https://www.youtube.com/watch?v=sLRaI-GYrDg

St Christoffel (seru mas haltu)

https://www.youtube.com/watch?v=BvRzFdlpdTo 

https://www.discogs.com/Perlitas-Cura%C3%A7ao/release/6209704 
 

9.Angelitos
Het kinderkoor Angelitos werd in 1979 opgericht. Het koor bestaat uit 25 jongens en meisjes tussen de drie en twaalf jaar. Het kinderkoor Angelitos heeft tot doel kinderen te vormen door middel van zang en muziek en brengen liedjes voor met een bepaalde boodschap. In 1982 bracht het kinderkoor een singel met vier nummers uit en het jaar ervoor verscheen een LP met tien nummers. Hun derde LP heet Kanta ku nos, i siña hopi kos en bevat eveneens tien nummers.

Angelitos en niewe media

Nos ta kanta pa Dios
https://www.youtube.com/watch?v=lX3rU0OzDBs

Mi ta gusta bai skol
https://www.youtube.com/watch?v=vF2Ey25sRtc&list=PL_Xm_SRHtgqi33RarzE3K3VlNhFXMKCIP

Bron: Amigoe, 27-06-1990 

Bai Drumi trempan
https://www.youtube.com/watch?v=5E4pWKQsYdY
 

10.Viva Kids Recycle Band
Iedere zaterdag komen dertien kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar bij elkaar in het atelier Omar Sling, waarbij zij muziek maken met instrumenten van gerecycleerd materiaal. Op hun eerste CD staat het lied getiteld ‘Man man moketa moketa’, gebaseerd op een oud spellied. 

https://www.youtube.com/watch?v=xv7t5HrYtqc. 

Later hebben de Viva Kids een ander lied gelanceerd, dat gespeeld wordt op instrumenten gemaakt van gerecycleerd materiaal. 

https://www.youtube.com/watch?v=w3M6f62nacI 

 

11.Grupo ritmiko sablika
[moet gegevens vragen]

Sweet Party Kids samen met Sablika Marcha hubenil zingt kinderlied in 2017 

https://www.facebook.com/gruporitmiko.sablika.3/videos/1272385629510319