Kornan di Mucha

Introdukshon

Een kinderkoor is een groep van kinderen die de puberale stemverandering nog niet hebben doorgemaakt en die samen zingen.  De meeste kinderkoren op Curaçao dateren uit twintigste eeuw.