Kantikanan pa mucha

Pa: Prof. Dr. Rose Mary Allen

Deze website van kinderliederen wordt gemaakt aan de hand van een historisch verslag van kinderliederen op Curaçao. Het verslag is een chronologische inventarisatie van Curaçaose kinderliederen die in de loop der jaren zijn gemaakt en gezongen.

Als studiemateriaal zijn kinderliederen zeer interessant, gezien hun variatie, hun taalkundige inhoud en de gelegenheden waarbij zij worden gezongen. Op Curaçao worden kinderliederen gemaakt voor en/of gezongen door kinderen. Dit is een activiteit die tot ver in de geschiedenis teruggaat. Sommige liederen zijn enkel dankzij mondelinge overlevering bewaard gebleven. Jonge kinderen leren kinderliederen van hun ouders, grootouders en andere volwassenen zoals onderwijskrachten. Soms worden ze ook doorgegeven zonder directe tussenkomst van volwassenen, bijvoorbeeld door andere kinderen. De inhoud, de melodie, het tempo en het taalgebruik van deze liederen sluiten aan op de belevingswereld en de ontwikkelingsfase van kinderen.

Liedjes die volwassenen maken en aan kinderen leren, kunnen ons veel vertellen over hoe kinderen in een bepaalde historische periode worden beschouwd en wat ouders en leerkrachten willen dat kinderen leren.  Via kinderliederen vindt dan ook socialisatie van kinderen plaats. Veel elementen die gezien worden als onderdeel van de cultuur manifesteren zich in bepaalde kinderliederen die aangeven wat de juiste waarden en normen van de samenleving zijn of die juist ter discussie stellen. Kinderliederen laten ook de wijze zien waarop wordt gedacht over wat typisch van het land is, hoe het land er idealiter uit zou moeten zien of wat het land juist niet zou moeten inhouden.

Gebruik het navigatiemenu hieronder voor meer informatie over kinderliederen!