De Zingende Jeugd

Er zijn in de loop der tijden, naast volwassenkoren zoals het bekende Annakoor daterend van 1907 [31],  ook kinderkoren geweest die aan de Rooms-Katholieke Kerk verbonden waren. Het waren koren die tijdens de missen in het Latijn zongen. Een bekend kinderkoor dat in de jaren veertig en wat later genoemd wordt, is De Zingende Jeugd [32]  onder leiding van frater Maria Fidelius [33].  Deze was behalve dirigent van dit koor, ook onderwijzer op het Sint Albertus College te Pietermaai en stond ook bekend om zijn lezingen over de geschiedenis van Curaçao [34].  De Zingende Jeugd bestond uit slechts jongens [35]

[31] Frater Candidus... Amigoe di Curacao: weekblad voor de Curacaosche eilanden. [Willemstad, 06-04-1929, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010280786:mpeg21:p002; zie ook: Zij die het koor groot maakten.. "Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden". [Willemstad, 13-07-1957, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010988531:mpeg21:p001


[32] HET JEUGDCONCERT.. "Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden". [Willemstad, 22-12-1943, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010987483:mpeg21:p003


[33] Met dankzegging aan God opent Curacao het Zusterfeest. Magnifieke plechtigheid op Cour van Sint Marlinusgesticht. IN PREDICATIE BEJUBELT APOSTOLISCH VICARIUS GODS GOEDHEID TEN AANZIEN VAN DE CURAÇAOSE EILANDEN. Werksters van de katholieke jeugd worden gehuldigd. MEER DAN 1000 KINDEREN ZINGEN DE MISGEZANGEN.. "Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden". [Willemstad, 12-01-1942, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010987043:mpeg21:p002
 

[34] FRATER FIDELIUS LAAKT SLAVENHANDEL.. "Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden". [Willemstad, 18-01-1941, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010400780:mpeg21:p002
   

[35] HET JEUGDCONCERT.. "Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden". [Willemstad, 22-12-1943, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010987483:mpeg21:p003