Lied gezongen tijdens batimentu di Huda

Bati Huda is een feest waarbij men zingend door de straten loopt en met stokken slaat op een pop die naar Judas Iskariot is vernoemd, onder het uiten van verwensingen aan Judas’ adres. Zo wordt Judas symbolisch gestraft omdat hij Jezus verraden heeft. Dit feest vond plaats op de vooravond van Pasen. Bij iemand in de wijk werd er een oud pak geleend, dat werd opgevuld met restjes oude stof. De pop werd dan in een soort processie over straat gesleurd en daarna publiekelijk geschoffeerd. Ook kinderen deden hier aan mee. De avond die volgde op het slaan van Judas, was er een groot drankfeest met muziek en dans.

Lied gezongen tijdens batimentu di Huda